Hindistan Haberleri

Hindistan Haberleri

Hindistan'ın Büyükelçisi Bhattacharyya’dan Mtso’ya Ziyaret

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MTSO) ziyaret etti.

Hindistan Büyükelçisi'nden Vali Baruş’u Ziyaret Etti

Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya’dan Vali Baruş’u Ziyaret Etti